Kranslegging namens Gemeenteraad LV

Kranslegging namens Gemeenteraad LV

Namens de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg legde ik samen met Louise Kortman een krans bij het monument in het Sijtwendepark in Leidschendam. Herdenking van de prijs voor en waarde van onze vrijheid.

Openbaar en bijzonder – achterhaald onderscheid?

Recent verscheen in Lokaal Bestuur een bijdrage over de verschillende krimpregio’s die Nederland rijk is en de manier waarop in die regio’s scholen boven water worden gehouden. Dat is niet gemakkelijk. En iedereen is zich bewust van de taak die de overheid hier heeft liggen.

Politieke vragen in het internationaal funderend onderwijs

Politieke vragen in het internationaal funderend onderwijs

Internationalisering in het onderwijs is een heet hangijzer. Vorig jaar juni kwam Minister van Engelshoven met haar visie op de internationalisering in het hoger onderwijs (link). Politiek balanceren tussen wel internationale studenten willen trekken en niet de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs voor Nederlandse studenten onder druk zetten. Zo niet de recente brief over Continue reading Politieke vragen in het internationaal funderend onderwijs

Vmbo – De hofleverancier van het bedrijfsleven

Vmbo – De hofleverancier van het bedrijfsleven

Vandaag werd in de aula van het Francois Vatel, een brede vmbo in Den Haag Mariahoeve, een vmbo-debat gehouden. Bestuurders, docenten, ondernemers, politici én leerlingen uit de regio gaven hun visie op het onderwijs van de toekomst. We hebben elkaar nodig, zoveel is wel duidelijk: de magische driehoek onderwijs-overheid-ondernemers moet wonderen verrichten. En toch blijkt Continue reading Vmbo – De hofleverancier van het bedrijfsleven

Kopzorgen in de Jeugdzorg

Kopzorgen in de Jeugdzorg

Een duivels dilemma: miljoenentekorten laten oplopen of wachtlijsten introduceren? De jeugdzorg kampt in tal van gemeenten (zo niet alle gemeenten) met ‘oplopende tekorten’. Oorzaak? In veel gemeenten weten we het niet precies. Maar een taakstellende korting van ongeveer een half miljard (details, zie hier) en een hogere overhead (details, zie hier) die naar schattingen nog eens een Continue reading Kopzorgen in de Jeugdzorg