Btw-handreiking kinderopvang

Er is weer een stap gezet naar meer keuzevrijheid in de onderwijs- en opvangsector. De verschillende brancheorganisaties en Van Doorne hebben samengewerkt om de btw-mogelijkheden bij de vorming van integrale kindcentra in kaart te brengen. De rijksoverheid heeft daar nu ook een infokaart aan gewijd. Per samenwerkingsvorm worden de btw-oplossingen geschetst. Behulpzaam voor de sector en een goede ontwikkeling voor ouders, kinderen en organisaties.

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2018/10/10/infokaart-btw-afdracht

Groepsstructuren in het onderwijs

Onderwijsland is georganiseerd middels rechtspersonen: stichtingen, verenigingen, coöperaties. Soms gebruik makend van vennootschappen, maar dat ligt voor de zuiver publieke activiteiten wat minder voor de hand. Wanneer meerdere onderwijsrechtspersonen met elkaar in een groep samen werken ontstaan er als snel discussies met extern toezichthouders, zoals de Onderwijsinspectie of accountants. Terwijl groepsstructuren in andere sectoren aan de orde van de dag zijn (vergelijk de zorg). Op 19 september 2018 organiseerde ik met het onderwijsteam van Van Doorne een ochtendseminar over groepsstructuren in het onderwijs. Een nuttige dag, met een goede opkomst, uitwisseling van kennis en ervaringen en resulterend in concrete actiepunten. Op alle vlakken: wordt vervolgd.