Recht

Gastcollege Hogeschool voor Toegepaste Filosofie

Op 13 december 2018 gaf ik een gastcollege over John Rawls’ Theory of Justice en de toepassing daarvan in het juridische leerstuk van de botsing van grondrechten (aan de hand van de SGP-subsidiezaken en de ontbinding van Vereniging Martijn) en de praktijk van lokale begrotingswetgeving. Leuke discussies met betrokken studenten.

Btw-handreiking kinderopvang

Er is weer een stap gezet naar meer keuzevrijheid in de onderwijs- en opvangsector. De verschillende brancheorganisaties en Van Doorne hebben samengewerkt om de btw-mogelijkheden bij de vorming van integrale kindcentra in kaart te brengen. De rijksoverheid heeft daar nu ook een infokaart aan gewijd. Per samenwerkingsvorm worden de btw-oplossingen geschetst. Behulpzaam voor de sector Continue reading Btw-handreiking kinderopvang