Recht

Openbaar en bijzonder – achterhaald onderscheid?

Recent verscheen in Lokaal Bestuur een bijdrage over de verschillende krimpregio’s die Nederland rijk is en de manier waarop in die regio’s scholen boven water worden gehouden. Dat is niet gemakkelijk. En iedereen is zich bewust van de taak die de overheid hier heeft liggen.

Politieke vragen in het internationaal funderend onderwijs

Politieke vragen in het internationaal funderend onderwijs

Internationalisering in het onderwijs is een heet hangijzer. Vorig jaar juni kwam Minister van Engelshoven met haar visie op de internationalisering in het hoger onderwijs (link). Politiek balanceren tussen wel internationale studenten willen trekken en niet de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs voor Nederlandse studenten onder druk zetten. Zo niet de recente brief over Continue reading Politieke vragen in het internationaal funderend onderwijs

Vmbo – De hofleverancier van het bedrijfsleven

Vmbo – De hofleverancier van het bedrijfsleven

Vandaag werd in de aula van het Francois Vatel, een brede vmbo in Den Haag Mariahoeve, een vmbo-debat gehouden. Bestuurders, docenten, ondernemers, politici én leerlingen uit de regio gaven hun visie op het onderwijs van de toekomst. We hebben elkaar nodig, zoveel is wel duidelijk: de magische driehoek onderwijs-overheid-ondernemers moet wonderen verrichten. En toch blijkt Continue reading Vmbo – De hofleverancier van het bedrijfsleven

Gastcollege Hogeschool voor Toegepaste Filosofie

Gastcollege Hogeschool voor Toegepaste Filosofie

Op 13 december 2018 gaf ik een gastcollege over John Rawls’ Theory of Justice en de toepassing daarvan in het juridische leerstuk van de botsing van grondrechten (aan de hand van de SGP-subsidiezaken en de ontbinding van Vereniging Martijn) en de praktijk van lokale begrotingswetgeving. Leuke discussies met betrokken studenten.

Btw-handreiking kinderopvang

Er is weer een stap gezet naar meer keuzevrijheid in de onderwijs- en opvangsector. De verschillende brancheorganisaties en Van Doorne hebben samengewerkt om de btw-mogelijkheden bij de vorming van integrale kindcentra in kaart te brengen. De rijksoverheid heeft daar nu ook een infokaart aan gewijd. Per samenwerkingsvorm worden de btw-oplossingen geschetst. Behulpzaam voor de sector Continue reading Btw-handreiking kinderopvang