Openbaar en bijzonder – achterhaald onderscheid?

Recent verscheen in Lokaal Bestuur een bijdrage over de verschillende krimpregio’s die Nederland rijk is en de manier waarop in die regio’s scholen boven water worden gehouden. Dat is niet gemakkelijk. En iedereen is zich bewust van de taak die de overheid hier heeft liggen.

Voorzien in goed onderwijs, in voldoende mate beschikbaar, is een kerntaak van de overheid. De aangehaalde voorbeelden laten zien dat het oude onderscheid tussen openbaar en bijzonder en zwart/wit-criteria bij de start en opheffing van scholen niet helpen bij passende oplossingen. Om goede onderwijsvoorzieningen ook in de toekomst levensvatbaar te houden, is het nodig om flexibeler om te gaan met het onderscheid tussen openbaar en bijzonder. Dat onderscheid hoeft niet te verdwijnen, maar mag wel vervagen als dat ten dienste staat van goed, voldoende onderwijs (of dat nu openbaar of bijzonder is). De sleutel is een combinatie van algemene toegankelijkheid en actieve pluriformiteit. Als scholen dat weten te bereiken, kunnen gemeentelijke overheden met een gerust hart bouwen op en verwijzen naar een bijzondere school.