“Alles voor elkaar…”

Onder de fantastische noemer Alles voor elkaar is er een wijkleercentrum van start gegaan op het terrein van #Schakenbosch in Leidschendam. Doel: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer betrekken in een sociale kring, meekrijgen in eigen werkzaamheden en langzaam maar zeker toewerken naar een goede plek in de samenleving. In beleidstaal: Werk&Inkomen in een WMO-jasje. In gewoon Nederlands: een activiteit die heel waardevol is voor mens en samenleving, maar niet in een beleidsmatig hokje past. Dat is dus lastig. En zodra daar gelegenheid voor is (bij het vaststellen van bestemmingsplannen, subsidiekaders en participatiebeleid) houden we rekening met die complexiteit.

Bekijk de introductie op YouTube: