Teamwerk

Met trots en plezier kijk ik naar deze foto. Dit team is in maart 2018 aan de slag gegaan als nieuwe ploeg van de Partij van de Arbeid in Leidschendam-Voorburg. Ruim een jaar later zijn we een gezellige en gedreven groep die zich elke week weer inleest, ideeën inbrengt en de gemeente in gaat om te werken aan de wereld zoals die volgens ons zou moeten zijn. Elke week lukt het om mensen uit de bijstand en in een baan te krijgen; er worden extra fietspaden aangelegd; de zorg aan jongeren wordt niet gekort; er komen honderden sociale woningen bij; de gemeente houdt een huisartsenpost. Kleine en grote zaken die de lokale politiek kleur geven. Tot september is de gemeenteraad met reces. Dan pakken we de draad weer op!