In gesprek met bewoners in Voorburg-Noord

Op 10 februari hield de PvdA een deur-tot-deur-actie in Voorburg-Noord. Aan bewoners werd gevraagd wat ze van hun buurt vinden.

De bewoners ervaren de wijk als een fijne wijk om in te wonen. Daarnaast heeft Voorburg-Noord voldoende voorzieningen binnen handbereik. Wel gaven bewoners aan behoefte te hebben aan meer groen in de wijk.

Grote ergernis in de wijk is de hoeveelheid hondenpoep op straat en de parkeeroverlast. “Auto’s worden te vaak op plekken geparkeerd, waar het niet mag of waar andere automobilisten worden geblokkeerd”, aldus een bewoonster.

De PvdA pleit in haar verkiezingsprogramma voor leefbare wijken. Het plaatsen van afvalbakken voor hondenpoep in Voorburg-Noord kan hier een positieve bijdrage aan leveren. “Als er een afvalbak voorhanden is, dan stimuleert dit mensen om het ook op te ruimen”, aldus een bewoner. Daarnaast pleit de PvdA voor meer handhaving op het parkeren in Voorburg-Noord. Ook dit kan de leefbaarheid in de wijk vergroten.

De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het afvalbeleid, is een blijvend aandachtspunt voor de PvdA. Ook in Voorburg-Noord kwam dit thema aan de orde. Bewoners zien graag dat de ondergrondse containers vaker worden geleegd, maar zijn wel positief over het omgekeerd inzamelen.

“Het was wederom een geslaagde deur-aan-deur-actie. We hebben veel nuttige informatie van bewoners uit Voorburg-Noord kunnen ophalen. Hier kunnen we zeker wat mee.”, aldus PvdA-lijsttrekker Nadine Stemerdink.

De PvdA roept bewoners , maar ook ondernemers, van Leidschendam-Voorburg op om ook hun ideeën kenbaar te maken. De PvdA hoort graag hoe u de gemeente en in het bijzonder uw eigen wijk ervaart. Heeft u nog aandachtspunten voor de PvdA? Wilt u graag dat de PvdA ook bij u langskomt? Laat het weten op voorburg@pvda.nl of via social media op onze facebookpagina of via twitter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *