Leidschendam-Voorburg verdient een regenboogzebrapad

Het beleid gericht op de acceptatie van seksuele diversiteit in de gemeente Leidschendam-Voorburg moet versterkt worden. Het is belangrijk dat de gemeente daar structureel aandacht voor heeft. “Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en dezelfde kansen krijgen, ongeacht geslacht of seksuele geaardheid”, aldus Matthijs Willemse-Jacobson, kandidaat-raadslid voor de PvdA.De PvdA wil de sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI’ers in samenwerking met scholen, zorginstellingen en sportverenigingen versterken. Willemse-Jacobson: “De voorlichting op scholen kan verbeterd worden door gebruik te maken van de getrainde en ervaren voorlichters van COC Haaglanden. Daarnaast is ook meer aandacht nodig voor roze ouderen. Als zij niet meer op zichzelf kunnen wonen, is het belangrijk dat zij zich in een zorginstelling sociaal veilig en geaccepteerd voelen. Ook de acceptatie van seksuele diversiteit op het sportveld en in de kleedkamer blijft een aandachtspunt. Het is belangrijk dat seksuele diversiteit bespreekbaar is en dat hier met evenementen, zoals een roze sporttoernooi, aandacht voor is.”

Om de zichtbaarheid en acceptatie van seksuele diversiteit te bevorderen, pleit de PvdA ook voor een regenboogzebrapad in Leidschendam-Voorburg: “Zo maken we duidelijke dat de acceptatie van seksuele diversiteit in onze gemeente de norm is. In de afgelopen collegeperiode zijn, met activiteiten als de roze borrel en Coming Out Dag, al stappen gezet om de zichtbaarheid en acceptatie van seksuele diversiteit te vergroten. Het is belangrijk dat we deze aanpak verder uitbouwen.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *