Groepsstructuren in het onderwijs

Onderwijsland is georganiseerd middels rechtspersonen: stichtingen, verenigingen, coöperaties. Soms gebruik makend van vennootschappen, maar dat ligt voor de zuiver publieke activiteiten wat minder voor de hand. Wanneer meerdere onderwijsrechtspersonen met elkaar in een groep samen werken ontstaan er als snel discussies met extern toezichthouders, zoals de Onderwijsinspectie of accountants. Terwijl groepsstructuren in andere sectoren aan de orde van de dag zijn (vergelijk de zorg). Op 19 september 2018 organiseerde ik met het onderwijsteam van Van Doorne een ochtendseminar over groepsstructuren in het onderwijs. Een nuttige dag, met een goede opkomst, uitwisseling van kennis en ervaringen en resulterend in concrete actiepunten. Op alle vlakken: wordt vervolgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *