Brede emancipatie door kinderopvang

Samenvatting van het Vlietkinderendebat in Voorburg, op 2 september 2018.

Vlietkinderen, een organisatie voor kinderopvang in onder meer Leidschendam en Voorburg, organiseerde in samenwerking met Bart Bakker een goed bezochte oploop over de maatschappelijke positie van kinderopvang. Is kinderopvang een recht, of misschien zelfs een plicht? Mag een opvangorganisatie winst maken? En hoe gaan we om met het onderscheid opvang/onderwijs? Relevante vragen, waar zowel landelijke als lokale politiek zich over moeten buigen.

Voor de Partij van de Arbeid in Leidschendam-Voorburg staat een duidelijk doel voor ogen: een breed toegankelijke kinderopvang, met zo min mogelijk (financiële) drempels en een goede aansluiting op het onderwijs. We kunnen daar als gemeente heel concreet in faciliteren: schoolgebouwen die ook ruimte hebben voor opvangactiviteiten en een eigen bijdrage voor ouders die zo laag mogelijk is.