Re-integratie en participatie gaat allemaal om meedoen!

Vanavond stonden een paar moeilijke woorden centraal, voor wat inderdaad ook een complex probleem is. Hoe krijg je mensen weer actief in de samenleving? Of dat nu gaat om (betaald) werk, of om (vrijwillig) meewerken in een maatschappelijke organisatie. Het gaat erom mensen in staat te stellen om mee te doen. 

In Leidschendam-Voorburg wordt straks beleid ingevoerd dat zich op twee peilers richt: “focus” aanbrengen (dat wil zeggen: intensiever werken met mensen die een grote kans maken op een baan) en doelgroepen benoemen (dat wil zeggen: trajecten inrichten die specifiek op 50+ers, statushouders en jongeren gericht zijn).

  • Zulk doelgroepenbeleid wordt over het algemeen als effectief gezien, maar vraagt wel om extra aandacht voor communicatie. Het kan nogal een boodschap zijn – “u valt nu in de categorie mensen die weinig kans maakt op een baan”. Veel aandacht naar communicatie, dus.
  • Het doelgroepenbeleid brengt drempelmomenten met zich mee: (i) de intake, al dan niet direct of na twee jaar gevolgd door (ii) de instroom in de groep ‘minder kansrijk’, in sommige gevallen gevolgd door (iii) herinstroom in de groep ‘meer kansrijk’. Die drempels moeten zo laag mogelijk zijn, dan wel zo begrijpelijk mogelijk zijn. En samenwerking met de welzijnsorganisaties is daarbij van belang.