Verkiezingen 2018

Ik kies voor de Partij van de Arbeid, omdat onze politiek uniek is: gericht op het verbinden van mensen. Jong, oud, laag en hoog opgeleid, nieuwkomers, veel geld, weinig geld. De kern van onze politiek is dat niemand buiten de boot valt. En die garantie voor een minimale zekerheid in het leven, vind ik belangrijk. We kunnen ons dat als samenleving veroorloven en dat is een heel groot goed.

In Leidschendam-Voorburg is er op veel gebieden nog een duidelijke segregatie langs wijkgrenzen, zijn dagelijkse voorzieningen soms een bron van ergernis en kan de samenwerking tussen gemeente en andere (semi-)publieke partijen op veel punten nog beter.

Er is dus veel te doen. En natuurlijk heb ik me verbonden aan het hele programma van de PvdA, maar in de komende periode zal ik me (extra) inzetten voor de volgende onderwerpen:

Samenhangende voorzieningen voor kinderen.

  • De gemeente faciliteert de integrale ontwikkeling van kinderen, ook via de huisvesting, in goed overleg met de scholen en opvangorganisaties.
  • Extra aandacht voor de aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg.
  • Extra aandacht voor armoedebestrijding van gezinnen met kinderen.

Bestaanszekerheid en sociale inclusie.

  • Kortere wachttijd voor sociale woningbouw (de wachttijd is nu 7 jaar!).
  • AOW’ers met een Ooievaarspas mogen gratis reizen in het openbaar vervoer (net als in Den Haag).

De overheid als partner voor iedereen.

  • Bewoners krijgen de beschikking over een wijkbudget: 1% van de begroting, twee miljoen euro.
  • Opknapbeurt voor winkelcentrum Julianabaan.
  • De gemeente draagt bij aan citymarketing, ten behoeve van ondernemers en culturele instellingen.
  • Verenigingen kunnen rekenen op praktische ondersteuning en advies.

Daarnaast houd ik me in mijn werk veel bezig met organisatiestructuren en samenwerkingsverbanden van (semi-)overheden. Die kennis en ervaring neem ik mee naar de gemeenteraad en bij de beoordeling van tal van activiteiten van de gemeente, zoals in het verband van Avalex en DSW.