Streefkerk

Re-integratie en participatie gaat allemaal om meedoen!

Vanavond stonden een paar moeilijke woorden centraal, voor wat inderdaad ook een complex probleem is. Hoe krijg je mensen weer actief in de samenleving? Of dat nu gaat om (betaald) werk, of om (vrijwillig) meewerken in een maatschappelijke organisatie. Het gaat erom mensen in staat te stellen om mee te doen. 

Btw-handreiking kinderopvang

Er is weer een stap gezet naar meer keuzevrijheid in de onderwijs- en opvangsector. De verschillende brancheorganisaties en Van Doorne hebben samengewerkt om de btw-mogelijkheden bij de vorming van integrale kindcentra in kaart te brengen. De rijksoverheid heeft daar nu ook een infokaart aan gewijd. Per samenwerkingsvorm worden de btw-oplossingen geschetst. Behulpzaam voor de sector Continue reading Btw-handreiking kinderopvang

Brede emancipatie door kinderopvang

Vlietkinderen, een organisatie voor kinderopvang in onder meer Leidschendam en Voorburg, organiseerde in samenwerking met Bart Bakker een goed bezochte oploop over de maatschappelijke positie van kinderopvang. Is kinderopvang een recht, of misschien zelfs een plicht? Mag een opvangorganisatie winst maken? En hoe gaan we om met het onderscheid opvang/onderwijs? Relevante vragen, waar zowel landelijke Continue reading Brede emancipatie door kinderopvang