Een Blijverslening – uitkomst bij oud worden!

In Leidschendam-Voorburg wonen veel ouderen. In 2040 is naar verwachting 1 op de 18 inwoners 85 jaar of ouder. Daarmee is onze gemeente een van de meest vergrijsde gemeenten van Nederland. Dat stelt hoge eisen aan de gemeente die de wettelijke taak heeft ervoor te zorgen dat mensen langer in hun eigen leefomgeving blijven wonen.

Kandidaat #3 Delroy Blokland stelt zich voor!

Als raadslid sinds 2014 van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg stel ik mijzelf graag voor: ik voel me zeer vereerd om de komende vier jaar de idealen en ideeën van de PvdA in de raad uit te dragen. Na jaren van bezuinigen is het nu tijd om weer te investeren in de toekomst van Leidschendam-Voorburg. Tijdens de campagne voor de boeg hoop ik veel leden ook persoonlijk te spreken en te leren kennen. Maar nu eerst iets over mijzelf.

Gratis OV voor 65+ met Ooievaarspas

Tijdens het Midvliet-lijsttrekkersdebat heeft Nadine Stemerdink, lijsttrekker van de PvdA, ingezet op extra maatregelen tegen armoede: “De beste manier om armoede te bestrijden is werk, maar dat is niet voor iedereen mogelijk. Armoede is geen keuze. Iedereen moet kunnen meedoen met de samenleving, dat is waar de PvdA voor staat.”

Stel de wijk centraal!

De PvdA wil dat het nieuwe College meer werk gaat maken van het centraal stellen van de wijken en de vrijwilligers die zich inspannen om de leefbaarheid te vergroten. Raadslid Delroy Blokland: “Al jaren wordt er gepraat over burgerinitiatieven, maar de gemeente toont tot nu toe te weinig ambitie en stelt onvoldoende middelen beschikbaar om deze te ondersteunen”. Daarom heeft de PvdA een concreet 4-puntenplan om de wijken centraal te stellen.